Εκπαιδευτική Εκδρομή

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ i4G : Η Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και ιδιαίτερα επιτυχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΛΕΥΘΩ” του ΥΠ.ΑΝ ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ NOESIS: Noesis | Κέντρο Διαδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

 

Διαβάστε την ανακοίνωση
Φωτογραφικό Υλικό