Απολογιστική Ηµερίδα των Δοµών Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Σας προσκαλούμε στην τελική απολογιστική ημερίδα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00
στο Αμφιθέατρο στην «Σπύρος Αρσένης» Κοζάνη.των πράξεων:
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση και Πρόγραμμα εκδήλωσης