Σύνδεσμοι

MOKE ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕI Αθήνας
ΤΕΙ Ηπείρου
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙ Χαλκίδας & ΤΕΙ Λαμίας)
ΤΕΙ Θεσσαλιας
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΤΕΙ Πελοποννήσου
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  (ΤΕΙ Πατρών & ΤΕΙ Μεσολογγίου)
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ
Ashoka «Innovators for the Public«