Τηλεοπτική Εκπομπή

Ο Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου συμμετείχε μαζί με βραβευθέντες φοιτητές του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε τηλεοπτική εκπομπή ευρείας τηλεθέασης τοπικού δικτυόυ, για την προώθηση και προβολή του έργου της ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΔΜ.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Επιχειρώ»στις 5/7/2013 μαζί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της αντίστοιχης ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Μπακούρο Ι. Καθηγητή

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή Επιχειρώ