Τηλεοπτική Εκπομπή

Ο Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου συμμετείχε μαζί με βραβευθέντες φοιτητές του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε τηλεοπτική εκπομπή ευρείας τηλεθέασης τοπικού δικτυόυ, για την προώθηση και προβολή του έργου της ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΔΜ

Στις 21/06/2013 στην εκπομπή «Ωρα Αιχμής» με έξι διακριθέντες φοιτητές

Παρακολουθήστε το απόσμασμα απο την Εκπομπή «Ωρα Αιχμής»