Αποτελέσματα 1ου διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών που διεξήχθη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Υποβλήθηκαν συνολικά 20 προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Ειδικών. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε στα  διεθνώς αποδεκτά κριτήρια που αφορούν την  καινοτομία, της υλοποίηση της ιδέας, την αγορά, την ωριμότητα και το όφελος, με συνδυασμένη χρήση συντελεστών βαρύτητας.  Εντος της προσεχούς περιόδου αναμένεται το δεύτερο σταδιο του διαγωνισμού σε συνεργασία με τη ΔΟΜΗ ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Δ.Μ. με στόχο την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των επιλεγέντων δέκα καινοτόμων ιδεών. Οι δέκα καλύτερες αξιολογημένες ιδέες είναι οι παρακάτω:

  1. ΑΤΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φορέτα Φανή, Τμ. Λογιστικής)               
  2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΜΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, GPS (Τσεχερίδης Αλέξανδρος, Τμ. Βιομ. Σχεδιασμού)
  3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ (Βασιλειάδου Αγάπη, Τμ. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος)
  4. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ «STUDENT HALL» (Μπακαλμπάσης Χαραλαμπος, τμ.Χρηματοιοικονομικών Εφαρμογών)
  5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ (Κολοβός Δημήτριος, Τμ. Λογιστικής)         
  6. ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «LIVE TIMELINE» (Παρακευόπουλος Στέφανος,   Τμ. ΕΠΔΟ Γρεβενά)
  7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ -ΥΓΡΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ (Γκουτζιομήτρος Λάζαρος Τμ. Μηχανολογίας)
  8. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ “V-SPOT” (Κωνσταντινίδης Μιχαήλ, Τμ. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος)
  9. ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ (Βελώνης Χρήστος, Τμ. Χρηματοιοικονομικών Εφαρμογών)
  10. ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΥΠΟΥ “LATEX” (Ραυτόπυλος, Γ., Στάμκου Α., βουγιούκας Α., Καδής Π. Τμ Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης