Μεταπτυχιακές Σπουδές και Εργασία στην Ενωμένη Ευρώπη

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις πράξεις του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ». Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των φοιτητών και γενικά της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για τις δυνατότητες πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης (ανεύρεσης εργασίας) στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.

 

 

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση