Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Γρεβενά

Γρεβενά: 30 & 31 Μαΐου 2013 (φοιτητές Τμημάτων Γρεβενών)

Πρόγραμμα Εκδήλωσης