Ο Πολος των Clusters στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Παραδείγματα Περιπτώσεων. Καστορια.

semin_06052015_kastoria (15)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Ο ΠΟΛΟΣ ΤΩΝ CLUSTER ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τετάρτη 06 Μαΐου 2015
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Καστοριά
Ώρα έναρξης: 10:00 πμ