Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη – Καστοριά

Θέμα: « Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη»
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
Στο Αμφιθέατρο 02
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

Με τιμή
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Κωνσταντίνος Βατάλης