Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη – Γρεβενά

Θέμα: « Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη»
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6  Δεκεμβρίου 2013 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Στο Μικρό Αμφιθέατρο
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –  Παράρτημα Γρεβενών

Με τιμή
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Κωνσταντίνος Βατάλης