Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη – Φλώρινα

afisa_Florinas

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.)
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
διοργανώνει ημερίδα σεμιναρίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
στην Φλώρινα,
με στόχο να προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε φοιτητές αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται
να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση:
Θέμα: « Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη»
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
Στην Αίθουσα 11 του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα

                                                                                                                  Με τιμή
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Κωνσταντίνος Βατάλης

Πρόσκληση Εκδήλωσης
Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίου
Πρόγραμμα Σεμιναρίου