Εργαλεια Διαχείρισης Καινοτομίας: Ο ρόλος τους στην επιχείρηση – ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ

« ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ »

 

 

 

 

Αίτηση Συμμετοχής