Εργαλεια Διαχείρισης Καινοτομίας: Ο ρόλος τους στην επιχείρηση – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

05 Μαΐου 2014 ΚΑΣΤΟΡΙΑ “Καινοτομιάς και Επιχειρηματικότητας”

Φωτογραφικό Υλικό υπάρχει στο Γραφείο της ΜΟΚΕ

Δελτίο Συμμετοχής & Αξιολόγησης
Προσκληση Εκδηλωσης